พานักศึกษาชาวจีนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์กนกกาญจน์ วรสีหะ...

Read more

ผลงาน

นักศึกษาดนตรี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่งบทเพลงถวายอาลัยเพื่อพ่อ

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี นำโดย นายพิษณุรักษ์ ปานสันเทียะ พร้อมด้วย นายสุริยันต์ ฤาชา...

บริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์