ศึกษาดูงานด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะทางภาษา

ศึกษาดูงานด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะทางภาษา

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ...
English Sport Day 2016

English Sport Day 2016

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมกีฬาพี่น้องสัมพันธ์ English Sport Day 2016 ในวันที่...
อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมศักยภาพนักศึกษา...
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 3/2559

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 3/2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2559...
เปิดบ้าน NRRU Open House 2559

เปิดบ้าน NRRU Open House 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา...
ปรัชญาฯ ศึกษาดูงาน ณ มหาสารคาม

ปรัชญาฯ ศึกษาดูงาน ณ มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์โปรแกรมวิชาปรัชญา...
นักศึกษา รับทุนเรียนดี ประพฤติดี

นักศึกษา รับทุนเรียนดี ประพฤติดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นางสาวสาวิณี ...